Платформа за мобилните българи по света
Начало > За платформата

За платформата

Кои сме ние?


Димитър Иванов

Ние сме петима активни български граждани и доброволци, които се обединихме около идеята да направим нещо полезно за нашите сънародници по света и в България. Платформата „Обичаме България“ е дело на едноименно сдружение, което основахме през 2018 година в Швейцария. Разбира се, тази платформа не е „наша“. Тя е на всички сънародници. Ние сме само инициатори и … надяваме се, добри стопани.

В какво вярваме?


Зорита Бишоф

Ние вярваме, че в днешното време на мобилност, дигитална свързаност и дистанционни комуникации в реално време не може да се говори за класически емигранти. Ние сме част от глобалната общност на мобилните българи, които остават свързани с Родината по много начини. Докато учат, работят сезонно или постоянно, създават или събират на едно място семейството си, отглеждат деца или се наслаждават на годините след пенсиониране. Мобилните българи по света са постоянно интегрална и пълноценна част от българското общество. Разстоянията и продължителността на престоя в чужбина не се отразяват негативно нито на българското им самосъзнание, нито на българския им дух и идентичност. Напротив.

Какво целим?


Павлин Мавродиев

С първия модул на платформата за мобилните българи по света искаме да покажем техния принос за развитието на съвременна България. Убедени сме, че този принос има нужда от познаване и признание. Смятаме, че по този начин правим и важна стъпка към глобалното и организирано мобилизиране на интелектуалния, професионалния, дарителския, инвеститорския и родолюбивия потенциал на мобилната българска нация по света за доброто бъдеще на България.

Говорим за организация? От какъв вид?


Маргарита Кусева

Може би защото живеем в Швейцария, сме повлияни от свободолюбивия и независим дух на швейцарските граждани и техните кантони. Смятаме, че платформата може да допринесе за обединение на мобилните българи, техните организации и техните местни общности по света на конфедерален принцип.

Какво означава това?


Ангел Цеков

Това означава, че водеща роля ще имат каузите и проектите за България и личната инициатива и ангажираност. Споделянето на опит, най-добри практики, вдъхновение и насърчение е градивната енергия, която няма нужда от формализиране, за да носи трайни плодове. Вярваме в силата на партньорското сътрудничество между свободните хора, общности и техните организации.

А колко още и какви модула ще има платформата?

Нека това бъде изненада.

Ще се върнете ли в България?

Класическият въпрос! Вярваме, че с всеки нов проект за България, чиято история публикуваме на платформата, ще става все по-ясно, че мобилните българи по света никога не са „напускали“ България. И че така често задаваният въпрос за „завръщането“ няма никакъв смисъл. Няма значение, колко време и къде сме по света и дали и кога ще решим отново да се установим за по-дълъг период в Родината. Обичаме България. България е в сърцата, умовете, мечтите и … делата ни. И това е единственото, което има значение.